La Musica na facebooku:
Instagram:

O nás

La Musica je mladá hudobná škola, ktorá sa ako jedna z mála na Slovensku špecializuje predovšetkým na výučbu spevu. Práve úzke vyprofilovanie školy nám napomáha koncentrovať sa na riešenie najčastejších problémov speváka, ako je zvládnutie správnej hlasovej techniky, originálna a štýlovo-korektná interpretácia zvolenej skladby a v neposlednom rade aj vytvorenie si svojho osobitého originálneho imidžu.

Filozofiou našej školy je výučba spevu univerzálnou technikou, v ktorej vychádzame zo starých škôl talianskeho bel canta a zároveň reflektujeme súčasné spevácke trendy ako - „spievaj ako hovoríš“, či Isolation Method Jaimeho Venderu. Ponúkame výučbu pod vedením mladých a progresívnych pedagógov spôsobom funkčnej a jednotnej metodiky, ktorú aplikujeme na široké spektrum žánrov (opera, muzikál, rock, pop, šansón). Zaleží nám predovšetkým na rozvíjaní hudobnej muzikality, odkrývaní vášho osobitého hudobného prejavu, jedinečného talentu a originality.

Ukážeme vám rozdiely medzi akustickým spevom s klavírnym doprovodom (korepetítorom) a prácou s mikrofónom a kvalitnými hudobnými podkladmi. Naša škola je určená všetkým vekovým kategóriám bez obmedzenia, od najmenších detí, ktoré hravou a kreatívnou formou učíme správnym speváckym návykom a rozvíjame ich talent, až po dospelých v zrelom veku, úplným začiatočníkom, ale taktiež aj profesionálnym spevákom, ktorí hľadajú kvalitného hlasového coacha. 

Učiť sa spievať je radosť, ale zároveň aj celoživotný proces neustáleho zdokonaľovania sa. Vieme, že na to, aby ste sa stali dobrým spevákom dnes už len dobrá technika spevu nestačí. Dôležité je predovšetkým to, či dokážete skladbu niečím naplniť a odovzdať to, čo máte vo vnútri svojmu publiku. Stať sa dobrým spevákom znamená byť v prvom rade komplexnou a vyzretou osobnosťou s vlastným štýlom a osobitou charizmou. Interpretácia hudby prostredníctvom spevu je totiž tou najvnútornejšou výpoveďou každého umelca a ak nie je pravdivá, nikto tomuto odkazu neuverí.

Čo ponúkame

 • výučba spevu univerzálnou metódou, spájajúcou tradičné a súčasné techniky
 • širokospektrálnosť vyučovaných žánrov
 • mladý a progresívny team odborníkov
 • príjemné prostredie v širšom centre Bratislavy
 • práca s mikrofónom
 • kvalitné hudobné podklady na mieru
 • štúdium spevu pre všetky vekové kategórie
 • príprava na stredné a vysoké školy s hudobným a hudobno-dramatickým zameraním
 • príprava na spevácke súťaže
 • vzdelávanie v oblasti hudobnej teórie a dejín hudby
 • možnosti výuky na sprievodných hudobných nástrojoch
 • sprostredkovanie spolupráce s nahrávacím štúdiom


Pre koho sme určení

 • deti od 3 do 11 rokov

  Hudobné umenie má nesmierny dosah na formovanie detskej osobnosti. Pomáha rozvíjať fantáziu, vyššie city, podnecuje originalitu, vytvára pozitívny vzťah k umeniu a prírode. Odborníci sa zhodujú na názore, že deti, ktoré sú od malička hudobne rozvíjané, získavajú okrem potešenia z hudby podvedome aj predpoklady k rozvoju ich kognitívnych schopností. Každé dieťa je do istej miery obdarené hudobnými vlohami, dispozíciami a preto je aj do určitej miery hudobne vychovateľné. Ak sa zdedené dispozície a priaznivé vplyvy prostredia (systematická a intenzívna hudobná činnosť) navzájom umocňujú, hudobné schopnosti sa prudko rozvíjajú a môžu vyústiť do talentu. Keďže je práve spevácky prejav pre dieťa jedným z najprirodzenejších vôbec, odporúčame začať s jeho výučbou už v rannom veku. Kreatívnym spôsobom tak môžeme napomôcť tomu, aby si dieťa čo najskôr osvojilo správne spevácke návyky a rozvíjalo svoju muzikalitu.

 • adolescenti od 12 do 22 rokov

  Vzdelávanie v období dospievania je jednou z najzodpovednejších úloh pedagóga. V tomto období prechádza fyzická ako aj psychická oblasť asi najväčšími zmenami v celom živote človeka. Hlasový aparát sa mení v dôsledku mutácie, ktorá môže mať individuálny nástup a trvanie, u chlapcov sa hlas radikálne mení, u dievčat sa môže zmeniť až v rozsahu kvarty, či kvinty smerom nadol. Organizmus je ovplyvnený hormonálnymi výkyvmi, takže psychika dieťaťa v tomto období je výrazne labilná a krehká. Práve v tomto období „hľadania“ svojho ja, samého seba, je človek veľmi ľahko ovplyvniteľný svojím okolím. Preto je veľmi dôležité, aby sa jeho pozornosť nasmerovala na oblasť, v ktorej je možnosť rozvíjať sa v oblasti kreativity, vyšších citov a učiť sa sebapoznávaniu a disciplíne.

 • aktívny vek - dospelosť

  V dnešnej uponáhľanej dobe plnej povinností a termínov sme postupne akosi stratili kontakt s duchovnou, citovou stránkou svojho ja. Zastávame názor, že spevácky prejav je tým najčistejším a najstarším vyjadrením hudobnej expresie a môžete ho praktikovať kdekoľvek a s kýmkoľvek, bez ohľadu na vek a schopnosti. Preto je výučba spevu na našej škole zameraná aj na túto vekovú kategóriu. Nie je dôležité, či ste začiatočník, alebo pokročilý, v tomto veku už máte predstavu, čo od života očakávate, rozhľad, vyhranený názor čo chcete a čo nechcete. Sme tu pre tých z vás, ktorí plánujete ďalej rozvíjať svoje hudobné schopnosti len ako formu relaxu a odreagovania sa, ale taktiež pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť a naštartovať tak svoju spevácku kariéru. Ponúkame však aj odborné rady tým, ktorí sa spevu venujú už na profesionálnej úrovni a hľadajú odborný prístup a relevantné rady progresívnych pedagógov.

 • zrelý vek

  Vo vyššom veku postupne dochádza k starnutiu hlasu. Prejavuje sa to zmenou jeho kvality, ktorú spôsobujú hormonálne zmeny a celkové slabnutie organizmu. Rýchlosť, akou tieto zmeny prebiehajú a kedy nastávajú, je často individuálna. Okolo „šesťdesiatky“ už hlasivky strácajú svoj prirodzený perleťový lesk a môže sa objaviť ľahká nedomykavosť hlasovej štrbiny (nedostatočný uzáver hlasiviek pri fonácii). Je však overenou skutočnosťou, že školené hlasivky starnú pomalšie a účinnými cvičeniami je možné zachovať ich funkciu viac menej neporušenú až do vysokého veku. Ďalším dôvodom, prečo spievať aj v zrelom veku, je cibrenie si hudobnej pamäte a celková relaxácia organizmu spôsobená pozitívnym pôsobením hudby na človeka.